Vergoedingen / tarieven oefentherapie Emmeloord

Oefentherapie Mensendieck / Cesar is een erkende, paramedische behandelmethode. Het maken van een afspraak kan zowel met als zonder verwijzing van uw arts.

 

Wanneer u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten.

 

 

Vergoeding kinderen tot 18 Jaar

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar word 18 keer vergoed uit de basisverzekering.

 

 

Vergoeding vanaf 18 jaar

Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Klik hier voor het vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2021.

 

 

Vergoeding chronische indicatie

Chronische aandoeningen worden vanaf de 20e behandeling vergoed uit de hoofdverzekering,
mits de aandoening/ziekte voorkomt op de chronische lijst (klik hier voor de lijst met chronische aandoeningen).
Chronische indicatie: aandoening genoemd in Bijlage I van het Besluit zorgverzekering, voorheen lijst Borst. Meer informatie hierover is te vinden in de voorwaarden van uw zorgverzekeraar of vraag het uw Oefentherapeut.

 

 

Geen aanvullende verzekering?

Wanneer u geen aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten betekend dit dat u rechtstreeks een factuur ontvangt van Bossers Oefentherapie.  Deze wordt dan door u betaald omdat het geen vergoeding betreft uit de basis verzekering. Klikt u dan hier voor de geldende tarieven voor 2021.

 

Houd uw eigen vergoedingen goed in de gaten!
In geval van verhindering wordt u verzocht 24 uur van te voren zich af te melden. Anders zijn wij genoodzaakt een deel van de kosten in rekening te brengen.